1:a juli 2008 fick vi en ny tandvårdsreform.

Du som är mellan 20 och 29 år eller över 75 år får 300 kronor per år att använda till tandläkarbesöket. Du som är mellan 30 och 74 år får 150 kronor per år. Pengarna dras automatiskt från din räkning efter besöket.
Dessutom finns ett högkostnadsskydd för alla. Det innebär att du står för hela beloppet upp till 3000 kronor. Kostnaden utöver det (upp till 15000 kronor) betalar du hälften av. Överstiger kostnaden för behandlingen 15000 kronor betalar du endast 15% av det överskjutande beloppet. Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser. Om din tandläkares pris är högre får du själv betala mellanskillnaden…